Park kraj poljoprivredne škole u Križevcima – spomenik parkovne arhitekture

  • 0 favorites
  • 1,096
  • Srednja gospodarska škola Križevci, Ul. Milislava Demerca, Križevci, Hrvatska
https://podravinaprigorjebike.com/wp-content/uploads/2018/05/Park-polj-skola-Krizevci-770x480.jpg

Smješten u centru Križevaca, leži na blago nagnutom terenu ispred spomenute škole. Prostire se na 1,4 ha i zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture. Oblikovan je u slobodnom stilu, a sadrži jednim dijelom stara stabla, dok je ostali dio uređen posljednjih godina. Od starog drveća u parku se ističe veliki broj starih smreka i jela, platana, taksodija, lipa, pajasena i dr. Zbog starosti ovih stabala, procijenjenih na oko 130 godina, ovaj park ima izuzetnu estetsku, kulturno-povijesnu i hortikulturnu vrijednost.