Vinarija Jušta

  • 0 favorites
  • 3,436

OPG Jušta Martin

Adresa: Kolodvorska 9, Kalinovec

Radno vrijeme: prema potrebi

Kontakt telefon/mobitel: + 385 (0) 92 269 9708

Vrsta usluge: degustacija i kušanje vina, uživanje u autohtonoj podravskoj kuhinji

Komunikacija: hrvatski i engleski jezik