Amazon of Europe Bike Trail – Ruta

Amazon of Europe Bike Trail

 

Međunarodna biciklistička staza Europska Amazona (Amazon of Europe Bike Trail), duga preko 1,250 kilometara, prati riječni krajolik rijeka Mure, Drave i Dunava te pruža jedinstvenu priliku za aktivan odmor.

Biciklistička staza prolazi uz obje strane rijeka te je podijeljena u dvije staze – Sjevernu (550 km) i Južnu (700 km) – duž kojih se nalaze brojne turističke znamenitosti i jedinstveni riječni krajolik. Svaka staza podijeljena je u dnevne etape – 11 na Sjevernoj stazi te 16 na Južnoj, ukupno 27 dnevnih etapa. Početak biciklističke staze je u austrijskom gradu Murecku (u blizini Graza), a završava u mađarskom gradu Mohaču (u blizini Pečuha).

Više informacija o ruti možete saznati na službenoj web stranici projekta:
https://aoebiketrail.com/hr/home-hr/

Koprivničko-križevačkom županijom prolaze tri dnevne etape:

Etapa S6 – Prelog – Koprivnica
Više informacija o etapi:
https://aoebiketrail.com/stages/s6/

Amazon of Europe S6 - S7

 

Etapa S7: Koprivnica – Đurđevac
Više informacija o etapi:
https://aoebiketrail.com/stages/s7/

Amazon of Europe S7 - S8

 

Etapa S8: Đurđevac – Pitomača
Više informacija o etapi:
https://aoebiketrail.com/stages/s8/

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti digitalnu verziju vodiča i kartu rute:
https://aoebiketrail.com/hr/info-guides-hr/

 

 

Amazon of Europe Bike Trail logoKoprivničko-križevačka županija ponosni je partner rute Amazon of Europe Bike Trail. Jedna od najvećih europskih biciklističkih staza otvara svu čaroliju našeg transnacionalnog odredišta uz rijeke Muru, Dravu i Dunav.

Posjetite: www.aoebiketrail.com

 

Interreg - Danube Transnational Programme
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)