Čambina – značajni krajobraz

  • 0 favorites
  • 920
  • 45FC+H4 Ždala, Hrvatska
https://podravinaprigorjebike.com/wp-content/uploads/2018/05/čambina-770x480.jpg

Područje barskog ekosustava Male i Velike Čambine s užom okolicom je površine od cca 50 ha. Nalazi se kod Ždale u kutu što ga zatvara granica s Mađarskom i lijeva obala rijeke Drave. Raznolikost flore i faune u tom vodenom ekosustavu i njegovoj užoj okolici daju tom području niz specifičnosti i raznolikosti mikrostaništa i lokaliteta tipičnog za kontinentalno peripanonsko područje kao i izuzetnu hidrobiološku, ekološku, estetsku i krajobraznu vrijednost.