Đurđevački pijesci – posebni geografsko-botanički rezervat

  • 0 favorites
  • 1.757
  • Ðurđevački Pijesci

To je posljednji, nepošumljeni ostatak dvanaest kilometara dugog pojasa Podravskih pijesaka takozvane „Hrvatske Sahare“. Svrha zaštite je očuvanje preostalog dijela pješčanih naslaga kao specifičnog staništa važnog za opstanak osebujne vegetacije pijesaka endemičke biljne zajednice trave sivkaste gladice i vlasulje bradice, uz koju je vezan velik broj biljnih i životinjskih vrsta, od kojih neke ne možemo naći nigdje drugdje u Hrvatskoj.