Etno-kuća Večenaj

  • 0 favorites
  • 829

Etno-kuća Večenaj je rodna kuća eminentnog naivnog slikara Hlebinske škole Ivana Večenaja u kojoj je rođen 1920.godine. Nalazi se u Prekodravlju, pobliže u selu Gola a vlasništvo je obitelji Večenaj. Unutar objekta nalazi se više od 700 etnografskih predmeta koje je slikar Ivan Večenaj zajedno sa sinom Mladenom sakupljao dugi niz godina, a zajedno sa tradicijskom okućnicom i zgradama upisani su kao Zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske od 2006. godine.

Spomenuta tradicijska okućnica formirana je tipičnim tradicijskim i gospodarskim zgradama: kuća, dva koša za spremanje kukuruza, komora-pomoćna zgrada, bunar sa čigom i pojilištem, štagalj i štala. Zgrade su dio narodnog graditeljstva karakterističnog za okućnicu “dvor” koja je do danas očuvana kao i sve prostorne i arhitektonske vrijednosti iz doba formiranja, s kraja 19. st. Kuća, štala, štagalj i radionica opremljene su pripadajućim, originalnim tradicijskim predmetima od kojih je velika većina bila u upotrebi na ovome gospodarstvu obitelji Večenaj.

ETNO-KUĆA VEČENAJ
Petra Preradovića 25,
48331 Gola
Tel:048/833-032
Mob1:098/970-9591
Mob1:099/207-5026
e-pošta: petravecenaj@gmail.com