Galerija Ivan Lacković Croata

  • 0 favorites
  • 743
  • Galerija Ivan Lacković Croata, Batinske, Hrvatska
https://podravinaprigorjebike.com/wp-content/uploads/2021/12/Galerija_I.L.Croata_1_12.12.2019-770x480.jpg

Ivan Lacković Croata rođen je 1. siječnja 1932. godine u Batinskama pokraj Kalinovca. Godine 1957. preselio se u Zagreb i počeo raditi kao poštar. Profesionalnim slikarstvom počeo se baviti 1968. godine. Njegove slike i crteži nalaze se u mnogim uglednim svjetskim galerijama i privatnim zbirkama. Galerija je prepuna djela ovog nadaleko poznatog slikara, ali i drugih umjetnika. Zasebni dio je je spomen soba književnika i javnog katoličkog djelatnika Petra Grgeca.

GALERIJA IVAN LACKOVIĆ CROATA
Kanalska 11, Batinske
48356 Ferdinandovac
Tel:048/883-006-Općina Kalinovac