Galerija naivne umjetnosti Hlebine

  • 0 favorites
  • 977
https://podravinaprigorjebike.com/wp-content/uploads/2018/04/galerija-naivne-umjetnosti-hlebine-770x480.jpg

U Hlebinama, selu gdje je nastala u svijetu poznata „Hlebinska škola“ naivnog slikarstva i kiparstva 1968. godine izgrađena je Galerija naivne umjetnosti. U jednom dijelu su izložena poklonjena djela Ivana Generalića dok drugi dio popunjavaju samostalni i zajednički nastup slikara i kipara, u pravilu pripadnika „Hlebinske škole“. U atriju mjesne škole, nadomak Galerije, nalazi se i freska Ivana Generalića, jedno od rijetkih njegovih djela rađenih tom tehnikom. Posjeta školi najavljuje se Galeriji.

GALERIJA NAIVNE UMJETNOSTI HLEBINE
Trg Ivana Generalića 1,
Hlebine 48323
+385 (0) 48 836-075
e-pošta: info@muzej-koprivnica.hr
www.muzej-koprivnica.hr