Kalnička poljoprivredna zadruga

  • 0 favorites
  • 25
  • Ljubelj Kalnički HR

Kalnička poljoprivredna zadruga

Adresa: Trg Stjepana Radića 15, Kalnik

Radno vrijeme: po dogovoru

Kontakt telefon/mobitel: 048 270 787, 091 799 0676

E-mail: kalnicka.polj.zadruga@gmail.com

Vrsta usluge: degustacija i kušanje vina, uživanje u autohtonoj domaćoj kuhinji

Komunikacija: hrvatski i engleski jezik