Kalnik – značajni krajobraz

  • 0 favorites
  • 896
  • Kalnik

Najviše područje planine Kalnik s okolnim šumskim sastojinama i poljima zaštićen je zbog specifičnih geoloških i geomorfoloških osobina iz čega proizlaze i krajobrazne i florne raznolikosti. Raznolikost reljefa, njegova građa i posebnost mikroklime odražavaju se u specifičnostima kulturne i povijesne baštine tog područja, kao i u bogatstvu biljnih zajednica koje rastu na tom lokalitetu.