Mali Kalnik – posebni botanički rezervat

  • 0 favorites
  • 828
  • Kalnik

To je morfološki i pejzažno najizdvojeniji dio planine Kalnik, a nalazi se iznad izohipse od 410 m. Taj posebni botanički rezervat zauzima 5,35 ha. Svrha zaštite je očuvanje botaničkih vrijednosti sadržanih u vegetaciji stijena što je rezultat specifičnog reljefa, sastava tla, klime, ekspozicije i hidroloških odnosa. Rezultat toga je prisutnost nekih mediteranskih, alpskih i pontskih biljaka. Botanički rezervat Mali Kalnik nalazi se unutar veće zaštićene cjeline Značajnog krajobraza Kalnik.