Park znamenitih Podravaca i rijeke Drave

  • 0 favorites
  • 1.060
  • Ješkovo Park znamenitih Podravaca, Novačka, Hrvatska
https://podravinaprigorjebike.com/wp-content/uploads/2021/12/Stuka-na-jezeru-Jeskovo_19.12.2019.jpg

Park drvenih skulptura nalazi se uz jezero Ješkovo nastao prema zamisli Dragutina Ciglara. To je svojevrsna galerija skulptura na otvorenom, isklesanih (tesani) u drvu. Između dva veća polja se trenutno na prostranoj livadi nalazi 27 skulptura poredanih jedna do druge u nizu. Skulpture prikazuju osobe koje su rođenjem ili nekom drugom vezom vezane uz Podravinu. Visine su preko dva metra i privlače pažnju kako izgledom tako i neobičnim ambijentom u koji su smještene. Na samom ulazu u Park znamenitih Podravaca i rijeke Drave nalazi se i impresivna drvena skulptura štuke. Štuka je izrađena od hrastova drveta na jednoj likovno-slikarsko-kiparskoj koloniji te je ušla u Guinessovu knjigu rekorda kao najveća drvena skulptura na svijetu. Dužina joj je 10,52 metra.

Ješkovo, Općina Gola
+ 385 091 207 9555
jeskovolao@gmail.com
Izvor fotografije: http://www.kulturni-turizam.com/hrv/sadrzaj/gola/