Stabla hrasta lužnjaka kod Šumarije Repaš – spomenik prirode

  • 0 favorites
  • 1.147
  • D210 16, 48332, Ždala, Hrvatska

U Ždali se nalazi mali park koji okružuje zgradu Šumarije Repaš. U njemu se ističe skupina stabala hrasta lužnjaka, visokih 24-28 metara i pojedinačne starosti oko 370 godina. Stabla se smatraju najstarijim primjercima hrasta lužnjaka ne samo u Podravini nego i mnogo šire. Stabla se ističu izuzetnim izgledom i ljepotom što im daje posebnu, raritetnu estetsku, znanstvenu i kulturno-povijesnu vrijednost.