Seljačko domaćinstvo Gudan

Adresa: Andrije Palmovića 9, Rasinja

Radno vrijeme: prema dogovoru

Kontakt telefon: 048 837 300, 098 248 492, 098 361 713

Vrsta usluge: usluga kušanja, kupovina vina i kušanje autohtone podravske kuhinje