Stablo starog pitomog kestena u Močilama – spomenik prirode

  • 0 favorites
  • 1.282
  • Močilski odvojak II, Koprivnica

Kod Koprivnice, u Močilama, u neposrednoj blizini crkve i šumskog rasadnika raste staro stablo pitomog kestena. Starost mu se procjenjuje na oko 420 godina. Predstavlja jedno od rijetkih ugroženih primjeraka stabala te vrste. Ono ima ne samo korisnu nego zbog lijepog lišća i krupnih cvjetnih resa i prvorazrednu dekorativnu, estetsku i edukativnu vrijednost.