Velika martinjska špelancija 3.11.2018.

  • 0 favorites
  • 784
  • Križevci, Hrvatska

Martinjski običaji i obnašanje tradicije po Križevačkim štatutima i Koprivničkim regulama u veselim društvima po vinogradima i ugostiteljskim objektima u našem kraju imaju dugu povijest. Turistička zajednica Koprivničko – križevačke županije već tradicionalno organizira Veliku martinjsku špelanciju – sastanak tridesetak “martinjskih biškupa” iz cijele regije. Oni će između sebe izabrati Velikog meštra martinjskog ceremonijala, prvog među jednakima, kojemu će predati pečat i biškupsku kapu. Veliki meštar martinjskog ceremonijala izabire ime pod kojim će obnašati svoj “vinifikat” narednih godinu dana, propisuje od kada do kada se održava Martinje, po kojim pravilima te izdaje testemoniume ostalim “biškupima” da idu u svijet širiti “vinovjeru”. Po jedinstvenom ritualu oni na kraju krste mošt u vino i vlasniku izdaju “krsni list” kao dokaznicu da je poganin “mošt” preveden u finu vinsku kapljicu koja se bude rado pila. U ovu manifestaciju uključene su i udruge vinara članice županijske zajednice vinogradara, vinara i voćara. Članovi tih udruga kuhaju gorički gulaš koji se na kraju zajedno s moštom nudi prisutnim posjetiteljima na degustaciju.

Križevci, 3. studenoga 2018.