Župetnica – park šuma

  • 0 favorites
  • 1.592
  • Župetnica, Križevci, Hrvatska

Nalazi se zapadno od Križevaca zaštićen od 1983. površinom od 62,33 ha kao „Park šuma Župetnica“. Predstavlja „pluća“ grada Križevaca, a namijenjena je za odmor i rekreaciju što upotpunjuje i postojeća trim staza unutar same šume. To je miješani šumski kompleks u kojem se nalaze prirodne sastojine hrasta kitnjaka, običnog graba, crne johe…